CULTURE | Première édition de la soirée de l’indépendance par la troupe ZAKI aux Cayes

La troupe Zanmi Kilti ak Istwa (ZAKI) évoluant dans la ville des Cayes, est une troupe de théâtre qui regroupe de jeunes comédiens et comédiennes s’engageant dans la promotion de la culture haïtienne depuis 2010. Elle se donne pour objectif de vivre le théâtre tout en procédant à la mise en scène de certaines œuvres d’auteurs haïtiens, une façon d’indexer des problèmes cruciaux que connait le pays.

Lire la suite

SOSYETE | Bwi yon pwoblèm grav nan peyi Dayiti

Nan machin piblik yo menm, depi w ta vle fè yo wè yon rezon, yo di w se demokrasi. Anpil ladan yo pa konprann sa ki emokrasi a e ki sans li genyen. Yo konfonn li ak fè dezòd jan yo vle. Gen yon seri kote nan Pòtoprens lè w moute yon bis, zorèy ou prèt pou eklate ak bwi, son baf yo reponn ou anba kè w . Ou pa fouti di bese l, chòfe a ap di w mete pye w atè, pran machin prive w. Gen lòt pasaje ki menm konn nan pale anpil ak lòt pasajè parèy yo pou sa. Nou ka pran bis ki fè Kafou Fèy, machin Jeral ki pral Karade yo chanpyon nan nan fè bwi.

Lire la suite

ECONOMIE | La paysannerie: principale victime de l’exclusion bancaire en Haïti

Dans le développement du secteur bancaire haïtien par contre, il parait très difficile de remarquer un déploiement géographique des banques commerciales qui participent activement à un développement économique équilibré dans le pays. Si les services publiques sont concentrés dans les zones métropolitaines, et souvent à Port-au-Prince, les banques commerciales de leur part reproduisent ce même schéma en se rendant pratiquement absentes et inaccessibles dans l’arrière-pays.

Lire la suite

SANTE | Kòman nou ka ede yon moun ki soufri malkadi

Nan peyi Dayiti moun toujou kwè anpil maladi pa senp san yo pa janm chache konnen ki koz maladi a. Sa ki koz, gen anpil moun ki pèdi lavi yo lè yo malad. Olye pou yo ta chache chimen lopital men yo pito diw maladi sa a pa senp, se bagay mistik. Sa vle di moun nan gen yon démon sou li. Malkadi se youn nan maladi ke anpil moun kwè ki pa yon maladi senp. Sa vle di gen yon bagay kache dèyè l.

Lire la suite

SPORT | Découvrez les réalisations de Fédération Haïtienne de Basketball pour l’année 2020

Malgré les conjonctures socio-politiques et sanitaires qu’a connues le pays durant l’année 2020, la fédération haïtienne de basketball a quand même réussi. Elle a réalisé une saison exceptionnelle en organisant de nombreuses activités de grandes envergures. L’année 2020 est surtout marquée par la performance des officiers de table haïtiens. Dix d’entre eux ont décroché leur certification internationale.

Lire la suite

KILTI | Gracia Delva : yonn nan atis ki pi konn chante lang kreyòl la

Anpil ayisyen souvan fè fot nan fason yo pwononse kreyòl la lè yap pale. Pou sa ki rele chante a menm, se yon veritab katastwòf lè wap tande seri de chantè ayisyen. Pou konn chante an kreyòl la Gracia Delva li menm chanpyon landan l. Li pa nan fèmen bouch, li pwononse mo yo ak bon jan kò fonetik kreyòl la egzije a. Se you n nan atis ki kontribiye nan bay lang kreyòl la anpil jarèt tou nan chak grenn mizik li yo.

Lire la suite