CULTURE | Walner Olivier plase pami 3 ganyan nan konkou pwezi Sant Rechèch Kreyoliti

Powèt Walner Olivie fè pati patisipan ki te reyalize pi bon zèv nan konkou pwezi Sant Rechèch Kreyoliti (SERK) òganize nan okazyon selebrasyon jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl pou rekonpanse 3 pi bèl powèm yo. Walner Olivier te etidye nan Fakilte Lengistik Aplike (FLA) sòti nan lane 2013 pour rive 2017. Li etidye komikasyon tou ak jounalis nan ISNAC.

Lire la suite

CULTURE | Fédia Stanislas nan konba kont enjistis atravè “Konfidans”

“Konfidans” se tit yon woman an kreyòl ekrivèn Fédia Stanislas te pibliye nan lane 2019. Ouvraj sa ki panche sou koze enjistis nan peyi Dayiti pat pran twòp tan pou li fé kous pami dokiman ekstraòdinè yo pwiske liv konfidans Fédia a te pran prim Deschamps 2019. Pou tout manm jiri pri Deschamps an, san kontestasyon, “Konfidans” se te meyè dokiman ki fé pwomosyon lang kreyòl nan lane 2019 la.

Lire la suite

CULTURE | Corine Bonheur, une artiste aux multiples talents

À 16 ans, sous l’influence du poète Hangod Abraham, son mentor, celle qui réside actuellement au Canada,  intègre le Mouvement Littéraire  Culturel et Artistique des Jeunes (MOLICAJ). Un organisme socioculturel à but non-lucratif, au sein duquel, Corine commence à découvrir de nouveaux talents chez elle.

Lire la suite

CULTURE | Assise-Jeunes lanse premye edisyon konkou “Disètasyon an Kreyòl”

Nan okazyon jounen entènasyonal lang kreyòl la, asosiyasyon “Assise-Jeunes” ap òganize premye edisyon konkou disètasyon an kreyòl sòti 16 pou rive 20 oktòb 2020. Yon  gwo fwa gastwonomik ak atizanal pou anbeli final konkou a 28 oktòb, nan lokal lekòl Saint-Jacques, 10 Ave Maïs Gâté # 14, vè 9è nan maten pou 6è nan aswè. Plizyè atis ki pase prezantasyon ap pèfòme nan festivite sa.

Lire la suite

CULTURE | La 11e Edition du Festival “kont anba tonèl” s’annonce en beauté

La 11e édition du festival interculturel “kont anba tonèl” a pour titre “En faim de conte”. Elle a lieu du 20 au 25 octobre 2020 et se terminera par un grand spectacle de Sylla Dance Académique, show Tambour, à rue Nicolas en face du Beau Bar Restaurant. Les artistes Derilon et Lindor offriront chacun une prestation à la cérémonie de fermeture.

Lire la suite