7 bank Ayisyen yo antann yo pou yo pa respekte lalwa

Jedi 8 fevriye li 10 è nan maten, Buh ki se yon bank kòmèsyal nan peyi Ayiti afiche pou w gen yon (1) dola ameriken fòk ou lonje ale 69 pyas sa nou rele goud la. Men an verite sou sou la fòm yo mete tablo sa paske bank sila pa vann dola depi plis pase yon mwa. Mache echanj pa bò pa Chita sou kalkil syantifik, tankou sa ye. Men pito Unibank ki se yon bank komèsyal, ki gen nan tèt li Carl Bruan, Edouard Baussan, ak Max Chauvet ki se tou patwon yon medya isit ap mennen dans lan san pesonn pa janm mande yo kont. 

Monte ak desann goud la fèt sou baz politik ak konpwomi. Sa gen kèk mwa Unibank te gen gwo sanksyon akoz li t ap fè espekilasyon sou mache a, ki vle di li te egzije plis goud pou dola poutan sa pa t kadre ak lalwa. Desizyon sa te fè goud la reprann valè paske li te gentan nan (122) san vennde goud pou yon dola.

Unibank ak Sogebank deside yo p ap vann dola bay pesonn ki pa nan klan pa yo. Paske sou gichè a, kesye a gen dwa vann senkant (50) grenn dola, pa plis. Men poutan yon patwon medya nan kapital la achte 9.000 dola meriken nan w apèl telefonik san li pa deplase.

Pou w konprann pi byen sous koripsyon an, randevou kase a kote plas Sen Pyè nan Petyonvil. Plis pase 10 kanbiz ak gwo ploton dola kòmkwadire se nan men yo solisyon an ye. Chak nan yo se reprezante yonn oubyen plizyè nan 7 bank komèsyal k ap opere sou teritwa peyi d Ayiti.  Nan tout bank yo, sa ki afiche to ki pi wo nan sikisal li a te avwazinen 74 goud pou w dola men reyalite tris la, se 96 goud pou w dola kanbiz Henry mande pou l bay yon dola, si w ta di ba w ale labank pito son w blag ki fè tout Kanbiz sila yo ri. 

Selon kanbiz sa a ki pa swete non l site, Palè nasyonal se yonn nan pi bon kliyan pou Kanbiz yo. Nan tèt li, li tante rale kliyan ki plis enpòtan k ap fè komès sa mache, branah, palè, Digicel ak Natcom men tou gwo biznismann ki rele Raynold Deeb la. An verite konbyen dola ye pesonn pa konnen petèt si w pami moun k ap di kilè l dwe monte ak desann san sa pa kadre ak lalwa w ap konn sa byen.

Si gen bank ki pa vann ditou, gen lòt ki bay sèlman 50 dola. Pandan yonn nan pi bon patnè biznis nou se Etazini san nou pa bliye komès mondial la fèt an dola blan meriken. Sa vle di gwosis ak klas ki achte nan lòt peyi pou revann yo ap pran kou.

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON