CULTURE | Assise-Jeunes lanse premye edisyon konkou « Disètasyon an Kreyòl »

Nan okazyon jounen entènasyonal lang kreyòl la, asosyasyon « Assise-Jeunes » ap òganize premye edisyon konkou disètasyon an kreyòl sòti 16 pou rive 20 oktòb 2020. Pou anbeli final konkou sa a, 28 oktòb responsab yo ap òganize yon fwa gastwonomik ak atizanal , nan lokal lekòl Saint-Jacques, 10 Ave. Maïs Gâté #14, vè 9è nan maten pou 6è nan aswè. Plizyè atis ki pase prezantasyon ap pèfòme nan festivite sa.

Aktivite kiltirèl sa a gen pou objectif pemèt plis pase 100 jèn rive fè yon disètasyon nan lang kreyòl ayisyen an. Konkou sa gen pou tit » lang ak kilti kreyòl ». Patisipan yo ap gen pou yo pale konsènan 4 aksyon yon jèn ka poze nan kominote l nan lide pou bay lang ak kilti kreyòl la plis jarèt. edisyon konkou disètasyon an kreyòl asosyasyon « Assise-Jeunes » lan se yon aktivite ki rich anpil. Pandan gen moun kap pran plezi yo nan fwa gastwonomik ak atizanal la nan lekòl Saint-Jacques, yon lòt gwoup moun pral swiv seremoni distribisyon prim a 10 ganyan final ak 3 loreya konkou disètasyon an kreyòl lan nan oditoryòm inivèsite Ave Nissi. Ap gen yon konferans kap fèt sou kilti.

Responsab Assise-Jeunes, louvri pòt aktivite kiltirèl sa a tout jèn pwodiktè ak atizan lokal ki vle vin ekspoze pwodwi yo nan fwa gastwonomik ak atizanal lap òganize nan okazyon final premye nimewo konpetisyon pwomosyon pou lang ak kilti lang kreyòl ayisyen.

Action de solidarité et de sensibilisation pour l’intégration social et éducatif des jeunes, « Assise-Jeunes », se yon òganizasyon ki fonde nan lane 2016, li regwoupe yon ansanm inivèsitè nan plizyè inivèsite an Ayiti. Asosyasyon sa ki te konn ofri sèvis sèlman nan komin Delmas swivan chan travay li ki se edikasyon deside ane sa elaji kad la pou pèmèt plis jèn nan peyi a kapab benefisye plis entegrasyon sosyal ak edikatif nan peyi a.

Pou nou rezève plas nou nan gwo evènman sa, nou ka kontakte responsab yo sou nimewo sa yo: 509 4753 9389 / 40 09 6883/ 47 33 6823.

 

Stanley LEANDRE

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON