CULTURE | Fédia Stanislas nan konba kont enjistis atravè « Konfidans »

« Konfidans » se tit yon woman an kreyòl  ekrivèn Fédia Stanislas te pibliye nan lane 2019. Ouvraj sa ki panche sou koze enjistis nan peyi Dayiti pat pran twòp tan pou li fè kous pami dokiman ekstrawòdinè yo pwiske liv konfidans Fédia a te pran prim Deschamps 2019. Pou tout manm jiri pri Deschamps an,  « Konfidans » se te meyè dokiman ki fè pwomosyon lang kreyòl nan lane 2019 la.

Fédia Stanislas pwofite de liv li a pou li mete zòn kote kòd lonbrik li antere a a lonè. Nan twa (3) pati woman konfidans lan, jèn otè a konsakre premye pati a pou li prezante lavi pèsonaj kap viv nan site powèt yo, vil Jeremi. Kòm yon bon patriyòt, konsyan de move lavi anpil ayisyen ap konwofonte nan peyi vwazen an, ekriven angaje a pale de pèsonaj nan peyi Repiblik Dominikèn nan dezyèm pati liv la. Nan twazyèm pati woman an Fédia mete aksan sou lavi pèsonaj kap viv nan lakou Pòtoprens.

Depi plis pase 30 lane, koze lajistis nan peyi Dayiti ap bay tèt fè mal. Enjistis fèt sou tout fòm tankou vyolans, move distribisyon richès, ensekirite. Sa ki kreye yon sitiyasyon panik nan peyi a. Enstans ki responsab pou fè jistis etabli nan peyi a, pa pran responsabilite l, kidonk moun fè sa yo pito an Ayiti. Fas a yon sitiyasyon konsa, popilayasyon an pa konn kote yo gad, kidonk anpil kad nan peyi a oblije kite Ayiti pou al viv nan peyi etranje avèk endiyasyon.

Pou kalite richès leson ki degaje nan konkenn woman konfidans lan, li  se yon liv san dout ki pral ede tout jenerasyon pran plas li nan zèv istorik pedi Dayiti. Alò, atravè liv konfidans lan, Fédia prezante l tankou yon gwo defansè lajistis kote li fè biyografi sosyete ayisyèn lan. Fédia manyen anpil pwen sansib nan sosyete ayisyèn lan kidonk li pale konsènan fenomèn migrasyon, mizè, vyolans sou fanm, enjistis ak pwostitisyon san kontwòl.

Pou montre nan ki nivo enjistis la ap fè ravaj nan peyi Dayiti, nan liv konfidans lan Fédia fè yon konsiderasyon nan chapit 17 paj 119-120 la kote li montre yon moun fè enjistis sou pretèks lap fè tèt li jistis.

« Mwen mande ki dwa madan Pablo a  te genyen  pou l te touye  Sonsonn, yon ti inonsan? Se lejitim  defans daprè sa yo rapòte. Madan Pablo te andanje, li pat gen lòt chwa. Pito mil moun tankou  Sonsonn mouri yon sèl madan Pablo pa mouri. Li se moun enpòtan. Kòman pou vi nou ta gen menm enpòtans? Nou pa soti menm kote, nou pa gen menm siyati, nou pa pale menm lang. Nou pa li nan menm liv. Lajistis pa  peze tout moun  nan menm balans. Dosye tout moun pa ekri ak menm bagay. Genyen ki ekri ak plim, sa vle di ou pa fouti efase l . Gen lòt se ak kreyon, li ka chanje, nenpòt moman, nan yon bat zye. »

yon ekstrè nan liv konfidans Fédia Stanislas la.

Stanley LEANDRE

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON