CULTURE | Jounen selebrasyon lang ak kilti kreyòl 2 fwa enpòtan

Nan yon piblikasyon sou rezo syosyal yo,  direktè direksyon nasyonal liv la (DNL), mesye  Jean Emmanuel Jacquet, montre jounen 28 oktòb la ki make selebrasyon jounen mondyal lang ak kilti kreyòl 2 fwa pi enpòtan paske se fèt direksyon nasyonal liv. 28 oktòb 2005, 28 oktòb 2020 fè DNL 15 lane depi lap fè pwomosyon pou liv ak lekti piblik.

Nou pa tap kapab pale konsènan lang ak kilti kreyòl si pat gen yon gwoup moun ki deside yon jou kanpe inisyativ sa. Pwomosyon lang ak kilti kreyòl pa tap posib san liv, kilti, lekti piblik ak lang kreyòl kidonk gen anpil moun ki te batay pou rèv sa vin yon reyalite. Nan sans sa, direktè nasyonal liv la, Jean Emmanuel  Jacquet remèsye tout moun ki kontribiye pou vansman lang ak kilti kreyòl la ak lekti an piblik.

« Mèsi ak tout anplwaye ak kad DNL, ak tout sipotè nou, prensipalman ministè kilti ak OIF. Mèsi ak yon seri pyonye ki te mennen batay pou kreyasyon DNL. San nou pap site non (yo anpil), nap di mèsi ak ekriven ekrivèn yo, editè yo, librè yo, operatè kap fè animasyon sou liv yo (Sila yo ki lavil menmjan ak sila ki nan komin ak seksyon kominal yo), tout lòt aktè nan chenn lan ak laprès ki toujou soutni nou. Ak sipò tout sektè a nou pwomèt angajman, serye ak rezilta. » te deklarasyon direktè DNL la, Jean Emmanuel Jacquet.

Stanley LEANDRE

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON