CULTURE | Walner Olivier plase pami 3 ganyan nan konkou pwezi Sant Rechèch Kreyoliti

Walner Olivier redaktè ajans près an liy SibelleHaïti sòti pami 3 ganyan konkou pwezi Sant Rechèch Kreyoliti, SERK.

Powèt Walner Olivie fè pati patisipan ki te reyalize pi bon zèv nan konkou pwezi Sant Rechèch Kreyoliti (SERK) òganize nan okazyon selebrasyon jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl pou rekonpanse 3 pi bèl powèm yo. Walner Olivier te etidye nan Fakilte Lengistik Aplike (FLA) sòti nan lane 2013 pour rive 2017. Li etidye kominikasyon tou ak jounalis nan ISNAC.

Kokennchenn konkou sa a gen pou misyon fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl an Ayiti. Se okazyon pou pwodiktè literè lang manman nou ak papa nou pwofite montre kapasite pou yo pwodwi nan lang sa. Kritè fondamantal pou moun patipe nan konkou sa se : genyen pou pi piti 15 rive 30 lane ; Ekri yon tèks nan lang kreyòl ayisyen ki pa depase 600 karaktè.

Nan yon intèvyou li bay ajans près an liy « Le Témoin », Walner Olivier pa kache santiman rekonesans li anvè Flore Dorès Jeudi ki te ankouraje l patisipe nan evènman pwezi sa.

« Mwen toujou ap ekri met la. Se nan dènye moman sa yo, yon bon zanmi m, Flore Dolorès Jeudy, yon moun m toujou ap diskite avèk li, te ankouraje m patispe. Se li ki te voye afich la pou mwen tou. E mwen lonje l yon gwo lamen. Nan dènye minit yo, m te deside voye yon tèks. Kòm sipriz, m soti ganyan. » Dapre sa powèt la deklare.

Pou  Walner Olivier siksè sa ba li plis angouman pou li kontinye vanse nan zèv literè.

« Mwen santi se yon sous motivasyon pou m kontinye ekri. M ap kontinye lanse nan ekri literè a pou pataje ak lòt moun sa m ap viv, sa m panse, sa m ap obsève atravè yon kreyasyon atistik; epi echanje ak lòt yo, paske ekriti a se yon espaj rankont pou dyaloge. »

Stanley LEANDRE

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON