EDITORYAL | Kilè y ap nome bon kondisyon lavi pou pèp ayisyen an?

Chanjman sou chanjman ap fèt nan anpil nan administrasyon piblik. Chak semèn yon arète soti  pou nome yon lòt kategori moun. Men pèsòn pa janm panse pou ta chanje kondisyon vi pèp ayisyen an.

Jounen jodi a, Ayiti ap fè gas ak gwo kriz: ensekirite, sanitè, grangou, lavi chè. Sa ki lakòz gwo malè pandye sou peyi a. Anpil moun pran pòz  yo pa konprann sa k ap pase yo oubyen yo pa entèrese de sa peyi a ap viv nan moman kounye a.

Pandan nap viv kriz sou kriz, mouche leta menm, pi gwo preyokipasyon l se fè  moninasyon. Pou semèn ki sòt pase la a, yo chanje chèf lapolis la. Nan diplomasi a menm se pa pale, dwèt nou pa sifi pou konte  konbyen nouvo moun ki t ap foubi zam yo ki monte tèren. Men fòk nou di w byen, se pa pwoblèm pesonn genyen ak moun yo nome yo, men nou pito preyokipe ak ki rezilta yo va pote. Isit, souvan nan anpil nominasyon ki ap fèt, moun sa yo konn jwenn pòs gras ak akwentans politik yo oubyen sou baz zanmitay, pafwa san yo pa gen okenn kalifikasyon ak konpetans pou pòs sa yo yo okipe a.

Poukisa malgre tout kriz sa yo ki ap travèse peyi a Leta bay plis enpòtans nan nome moun, olye sa k ap rive moun nan peyi a ? Kilè Leta ap resi nomen bon kondisyon lavi pou popilasyon an ? Se yon prèv ki moutre Leta pa bay lavi moun twòp enpòtans oubyen lavi moun pa bò isit pa vle di anyen pou yo?
Sa ki pèmèt nou wè  ki kalite Leta nou genyen. Yon Leta ki pa wè  pi lwen pase pwent nen l. Yon Leta tout rèv  li se manniganse   pou rete sou pouvwa tankou se ak pouvwa yo te koupe kòd lonbrit chak grenn fonksyonè. Yon Leta  ki plis kwè  nan pwopagann, mache drive nan radyo tout lasent jounen pou bat lestomak, pou moutre  l ap travay e viktwa se pou pèp la.

Gwo batay  pou chanje Konstitisyon. Batay pou chanje mouche prezidan an. Chanjman nan anpil pòs. Men pyès moun pa panse pou yo chanje kondisyon  lavi pèp la ki chak jou vin pi difisil. Bagay yo tèlman  anmè sa ki fè anpil moun ki kapab, oblije kraze yon kite sa  pou ale viv  nan w peyi vwazen. Sa yo ki rete  a menm, anpil ladan yo se pa vle yo ta vle, yo jis pa gen mwayen pou yo ale. Ale oubyen rete èske se sèl solisyon pou yon Ayisyen ?

Fedia STANISLAS

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON