ÈSKE L POSIB POU W MOUN VIV LANMOU LI NAN PÒTOPRENS ?

Anviwònman sosyal politik ak ekonomik yo ap degrade chak jou, kote tout sa ki gen pou wè ak lwazi, anbyans, kè kontan familyal, relege nan dezyèm plas, sekirite ak moso pen kotidyen chak grenn moun vin plase an premye. 

Ayiti, ki etann li sou 27 750 km2, ki gen plis pase 200 lane depi l son w eta lib, men ki toujours gen dirijan enkonpetan ki pa janm rive estabilize epi mete peyi a sou ray ak chimen devlopman.  Depi plis pase 10 lane, li vin pi difisil pou chak moun flèch Cupidon pike, pou chak jèn ki pral rive nan maj pou l gen w ti Zanmi, pou moun ki chwazi marye, viv nan w fanmi, mennaj oubyen fiyanse. Fason kouran anpil moun sitou gason eksprime lanmou yo, se pa fòseman nan moman entimite yo, men pito konplisite yo, monte adrenalin yo nan w eksperyans ki potko janm fèt, pwomnad yo, ekskisyon yo, vwayaj yo, kè kontan nan dine familyal yo. 

Pou tout sa ki gen rapò ak detant, lwazi Ayiti se pa ta dwe pi bon chwa, oubyen Pòtoprens, ki se kapital ekonomik ak politk peyi sila, pa ta dwe pase nan lide w. Pòtoprens gen zero sal sinema, ki vle di pa gen w sèl kote pesonn ka al pran w ti tan pou w fim ak yon patnè kèlkonk, pa rete tann okenn afich fim ki an pwojeksyon, paske nanpwen. Li rete kounya pito kèk plaj.

Ayiti ki son w peyi twopikal, chaje ak bèl sab blan, men nan Pòtoprens ak zòn ki anviwonnen l yo, egzèsis sila pa fasil menm. Si w moun vle ale nan lanmè, li dwe raple l, tout bidon vil nou yo okipe bò lanmè a, palan de Site Solèy, Bisantnè, Matisan elatriye, ki fè ou gen chwa nan yon ti pati sou wout nò kapital la, ki prèske fin privatize ak kèk bèl plaj sou wout sid, men tou 2 fòk ou pase nan kaj lyon an, avan w plan ti moso plezi sila. Paske moun ki vle pran bwonze sou bèl plaj Komin Gresye jiska Ti Gwav nan depatman lwès peyi a, dwe pase nan 5èm Avni, oubyen bò teyat nasyonal ki abandone depi plizyè lane a, ki tèlman pa pratikab li gen w non ki di w sa l ye, bandi yo rele l [VAR] nan referans ak kote yo jije dènye aksyon ki fèt nan foutbòl entènasyonal la. ebben se la bandi yo jije popilasyon sivil la ki san defans.

Tout sa, se san konte sou nouvèl k ap difize, ki bay yon novo estrès ki pa epanye pesonn, kondisyon lavi k ap degrade chak ane plis, ki lakoz yon fòm pwostitisyon jeneralize men ki nan w anvlòp lanmou. Kondisyon ekonomik ou di ki kantite nèg ou ka genyen, paske si mari w pa gen anyen pou l bay, konsa tou li pa gen anyen pou l di, ki valab tou pou fi a tou. 

[Yon koup k ap fè w demann Maryaj nan kapital peyi Lafrans, Pari]

Bandi yo plis prezan pase responsab nan Leta yo radyo, ap bay konferans pou laprès, san bilye kont medya sosyal yo ak plizyè milye abòne. Si moman entimite yo, bèl pwomnad vesperal yo, se zafè moun ki damou, ebyen nan kapital Repiblik d Ayiti, 6è nan aswè li deja twò ta pou w ap flannen. sa vle di ale Channmas bwè krèm, se bagay ki rete sou chimen Ayisyen nan pase l, chita sou plas piblik konjige nan w pase ki ase lwen.

Kote, mizè, ensekirite alimantè a se premye pwa sou do de [2] moun ki vle a viv yon lanmou. Lajan se premye sa ki diskite lè w ap kappe w relasyon, kisa w ka ofri son w kesyon k ap vini sou fòm sa oubyen w lòt.  Sa ki vin fè lanmou pa fasil pou bati, men tou pi difisil pou viv li nan kapital peyi d Ayiti.

Menm Atis yo adapte mizik yo ak sikonstans lan

Chak Atis enspire pou plizyè jenerasyon, mizik yo se Lang sosyete l ap ekri pou li a pale. Roody Roodboy ki se yonn nan chantè varyete ki plis popilè an Ayiti, gen w mizik k ap fè apoloji pwostitisyon, kote l ap konpare fanm ak yon chat, li vle fè wè nan mannyè felen an vòlè a, li pa diferan de fanm, si l bay laptop, machin, televizyon epi w pa vle cuoche avè l, ou son w mimi. pou n site ansyen yit TonyMix, fè Wanna mache, yon plat espageti, pen ak manba, epi w bwè w towo se kouche ak nèg la, menm si w pa gen anvi. Kdilak nan dènye mizik li a, k ap ilistre pwa mizè a sou do yo, sa vle di li menm ak chantez Bedjine, epi Kdilak ki pral dakò pwostitiye tèt li ak yon djaspora, Gason engra, se pa mizik ki vilgè men yo pito ap dekri yon sosyete ki anpàn lanmou, se petèt reyalite y ap dekri a ki vilgè, paske kondisyon yo pa favorab pou egzibisyon lanmou fèt.

Atis yo pa konn rate okazyon pou montre fanatik yo, kòman sosyete a ap dekadanse, pyès kondisyon pa reyini pou 2 moun k ap viv yon lanmou. Paske fenomèn sosyal, politik yo pa kite pesonn deyò konsekans yo. Pa gen bon fason pou w moun prouve lanmou an vre, paske obligasyon yo gentan depase volonte.

Le Témoin

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON