Menm bandi yo konn sa sa vle di gwo moun…

Yon peyi kote moun nwa ap viv, se yon peyi ki trase egzanp sou kesyon egalite moun ak moun. Ki vle di daprè orijin nou; tout moun ta dwe gen menm valè nan je tout ayisyen ki rele Ayisyen.

Domaj, se avèk anpil lapenn tout moun ka konstate lè y ap koute vwa Maritza Beaubrun ki se madanm Chèf USGPN lan Dimitri Herard. Se yon son kote l ap elabore jan tretman li te bon. Jan li pa t gen anyen pou l krenn. Tout moun konnen kijan ak kòman yon anlèvman ka tromatizan. Se yon eksperyans pesonn pa swete rive menm ak yon bon vwazen. Dayè se sa byenerèz viktim Maritza di nan mesaj li a kwak li pa peye, epitou li resevwa kado.

Chak moun ki tonbe anba men yon kidnapè ka rive mouri ak twomatiz sa paske, libète se yonn nan aki sakre pesonn pa janm pare pou pèdi. Ebyen moun k ap suiv medya sosyal yo, ka konkli madam Herard te al pase vakans. Li tounen. Paske menm malfra ki te anlve li yo kriye lè l prale ki vle di, son w pwòch yo potko vle ale. Tout moun ka wè a klè bandi yo respekte gwo moun. Yo respekte otorite. Paske Evelyne Sincère pa t jwenn chans sa sinon lè konsa li t ap tann rezilta egzamen bakaloreya li. Men tou jan mesyedam pwòch Madan Herard yo rantre bisantnè ak fasilite, èske yo pa ta ka ede leta?

Gen anpil ti detay ki fè tout popilasyon an sispèk, gen anpil ti bagay ki fè panse Leta Ayisyen ap teworize pèp la pou ka toujou pran kontwòl li. Ki vle di se rat kay la k ap manje pay kay la. Si kidnapin lan gen moun lè yo pran l yo ka bay li gratis, epitou gwo regrè anvayi kè bandi yo paske li prale. Sa vle di gen moun ki pa ka kidnape gen moun ki pa dwe touche. Gen kont mal taye, gen men kache. Èske pòs mari Maritza jwe anpil pou li, si se ta sa èske Palè Nasyonal gen rapò ak bandi jan anpil jounalis renmen di li ?

Si bandi ak Palè danse kole sere, poukisa nou bezwen lapolis? Men si kòmandan USGPN lan ka rantre al pran moun san yon goud alò se yon kidnapin jwèt oubyen li gen kèk zanmi ki zanmi zanmi an? Paske premye Minis Jouthe ap di mesye yo ap tire sou bakòp SWAT petèt se manti.
Kòm se yon pakèt moun ki t ap jwe kach kach liben ak madanm lan, alò li wè je yo byen, epitou se Bisantnè ki baz kidnapin lan si nou ka fè enfòmasyon yo konfyans.

Pwoteksyon kont kidnapin lan kite Palè ofri nou sa, paske yo gen wo grade ki ka al pran moun. Se domaj anpil anpil ti detay ap mete plis moun ki gen bon konprann nan w distans ak pouvwa anplas la. Teworis leta kòmanse gen bon plas li nan mitan Ayisyen.

Sonlay CHERISIER

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON