SOSYETE | Anpil mizè pou jwenn fè oubyen pran kat dèmalòg la

Dekrè sòti pou mete presyon sou moun pou fè  nouvo kat idantite dèmalòg la. Men yo pa pran okenn  mezi  nan  nan sant yo pou  nan fason y ap fè  sa.

Ayiti tout bagay  posib. Koripsyon an tout kote. Pafwa li ka pèmèt nenpòt moun kòwonpi. Nan fen ane 2019 la, otorite  isit te pran dezisyon vini ak yon nouvo kat idantite. Sa yo rele kat dèmalòg la. Depi premye fwa yo te anonse dezisyon  sa a te gen pale anpil kòmkwa kat sa a se yon mannigèt pouvwa anplas la pou ka fè  fwod elektoral nan eleksyon  ki ap vini yo. Premye moun yo te anonse ki te dèyè  dosye  sa a se te Martine Moise, madan prezidan an.

Nan lane 2020 an gen yon arete  ki te soti ki te di nenpòt moun yo jwenn ki ap mache san kat sila a , yo ka arete l , fèl peye amanm. Yon bagay  anpil moun pat dakò.  Malgre peyi a konfine akòz kowona ki ta p fè  ravaj, sa pat anpeche  moun te pil sou pil  nan liy pou fè  kat sila a, paske koze fè  kat sila a pa fasil ditou . Pou w fè kat la, ou oblije pèdi yon jounen pou sa a.  A la fen ou ka rive pa menm fèl akòz pwoblèm  enèji. Ou  gen dwa ale, yo fè  w pèdi  tout tan w nan yon li y, aprè  ou tande gaz vini nan jeneratis la. E pou jwenn gaz pou fè  jeneratris sa a pati ankò, sa pran anpil tan.

Si nou ap pale de koripsyon ki gen nan fè kat sila a, ebyen biwo oni  ki sou wout frè a chanpyon nan sa. Yo fè  yon liy sou pretèks   pou moutre  gen liy.  Men yon moun ki gen pran liy sila kapab pase tout  jounen an anba solèy cho san li pa janm pase. Liy sa a pa janm mache ou sèlman gade ou wè  moun ki pat janm nan liy lan ap pase rantre anndan al fè  kat. Moun sa yo ki te kite lakay yo pran liy lan menm pa ka jwenn sèvis. Sekirite yo ap gade san yo pa di yon mo. Kòmsi se pou lafòm yo mete  yo la .

Nan sans  sa a  gen yon seri de moun, sa nou ta rele raketè a  ki ap pran lajan nan men moun pou yo fè  yo rantre. Yo ka pran pran 100, 125, 150 goud. Depi nan rantre biwo a, yo tou kanpe devan pou y ap mande w si ou pa vle pase vit. Si w pa dakò peye, yo menm ankò,  yo tou di w w ap pase jounen an la. Men si ou asepte pou w peye, yo pran w, yo ale avèk ou mete w andan biwo a. Gen kèk moun ki konn nan liy lan ki konn pale anpil pou sa. Lè  sa a moun  ki ap pran lajan nan menmw pou fè  w rantre a di moun  sa yo se yo ki jere yo byen, se pou sa se yo ki gen dwa pou yo rantre.  

Nou pa konnen  ki lyen ki genyen  ant responsab biwo  a  ak moun sa yo. Men pèsòn pa janm di anyen.  Byen ke gen sekirite moun sa yo pase  sekirite yo lòd jan yo vle. Se tankou se yo kap deside. Si w ta leve vwa v pale ak yo pou denonse sa yap fè a, yo ka menm di w ou pap rantre nan biwo a pou fè oubyen pran kat. Depi yo fi n di w sa la p difisil  pou w rantre  vre.

Fedia STANISLAS

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON