SOSYETE | Pwoblèm ansèyman lang kreyòl an Ayiti

Nan lengwistik, yon lang kreyòl, se yon lang matènèl ki sòti nan melanj lòt lang. Orijin lang sa a sòti nan yon Pidgin ki se yon lang veyikilè ki pa estriktire, ki fòme ak gramè epi vokabilè lang pèp ki an kontak yo. Nouvo kòd sa a pèmèt de oubyen plizyè pèp k ap evolye nan yon menm anviwònman kapab rive kominike. Men, lè yon pèp pran lang sa a li fè l vini lang matènèl li, se lè sa li vin kreyòl.

Lire la suite

SANTE | Kòman nou ka ede yon moun ki soufri malkadi

Nan peyi Dayiti moun toujou kwè anpil maladi pa senp san yo pa janm chache konnen ki koz maladi a. Sa ki koz, gen anpil moun ki pèdi lavi yo lè yo malad. Olye pou yo ta chache chimen lopital men yo pito diw maladi sa a pa senp, se bagay mistik. Sa vle di moun nan gen yon démon sou li. Malkadi se youn nan maladi ke anpil moun kwè ki pa yon maladi senp. Sa vle di gen yon bagay kache dèyè l.

Lire la suite

SANTE | Les femmes face aux maladies gynécologiques

Les infections vaginales représentent l’une des causes les plus fréquentes de visites des femmes chez le médecin. Il peut s’agir d’infections (sexuellement transmissibles, génitales basses ou hautes), d’anomalies de l’appareil reproducteur, d’endométriose, de tumeurs bénignes ou de cancers gynécologiques (col de l’utérus, utérus, sein, ovaires…).

Lire la suite